nostalgiczne marzenia....


Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie Wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie Was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. Wiara w marzenia to za­baw­na rzecz. 
Marzenie po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od Twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.

Wierzycie w marzenia?:)
Potraficie jeszcze zatrzymać się i po prostu pomarzyć?
 Macie na to czas?

Ja tak to bardzo dla mnie ważne.Niejedno moje marzenie już się spełniło:)
Na przykład to, które robiło mi dzisiejsze zdjęcia:* dziękuję:*

pozdrawiam!

Pazurki wykonała niezawodna Karolina
 


Sweterek- Orsay
Spódniczka-Be_Pretty
Kopertówka-PracowniaTwórcza Basi
Lity-Deashop.pl
Kołnierzyk-no name


Etykiety: , ,